mercredi 13 juillet 2016

Salada Tomate Mozzarella / Salade Tomate Mozzarella
Uma saladinha simples, pratica e sempre muito bem recebida!


Ingredientes: - tomates - mozzarella - manjericão - azeite
Rendez-vous sur Hellocoton !